Felhasználási feltételek

Általános Szerződési Feltételek


A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) A Gazsó-Shop Kft adószáma: 25798892-2-03; cégjegyzék szám: 03-09-130113 székhely: 6060 Tiszakécske Szondi utca 18. képviseli Gazsó János ügyvezető ( a továbbiakban : szolgáltató); valamint a szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). 

I. Általános tudnivalók

 1. A jelen Általános Szerződési Feltétel hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a  Gazsó-Shop Kft adószáma: 25798892-2-03; cégjegyzék szám: 03-09-130113 székhely: 6060 Tiszakécske Szondi utca 18. keresztül történik. A Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Szolgáltató azonban kizárólag a Magyarország területére címzett megrendeléseket fogad el. A Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás tehát nem lehetséges, minden ilyen megrendelés és a regisztráció, annak ellenére hogy a regisztráció és a rendelés lehetősége ettől függetlenül fennáll, érvénytelennek minősül, és törlésre kerül.
 2. A www.rozsaillat.hu webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.


II. Regisztráció

 1. Ahhoz, hogy az Ügyfél a webáruházból rendelhessen, nem szükséges regisztráció.
 2. A regisztrációhoz feltétlen szükséges egy - Felhasználói név - és egy - Jelszó - megadása. Ezek segítségével tud az Ügyfél később belépni rendszerbe, ahol követheti megrendeléseinek állapotát.
 3. A többi mező kitöltése nem kötelező, de megrendeléseknél az itt megadott adatokat már nem kell újra megadnia.


III. Megrendelés

 1. Az áruk képét, lényeges tulajdonságait és árát a konkrét árucikk információs oldalán lehet megtekinteni. 
 2. Az vásárlás menete az "online vásárlás menete" menüpontban olvasható.
 3. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 4. Az Ügyfél megrendeléskor a megadott adatlap kitöltésével adja meg a megrendelés kiszállításához szükséges adatokat.
 5. A termékeket a Szolgáltató webáruház keretében utánvéttel házhoz szállítja.


IV. Ár

 1. A termék ára magában foglalja az ÁFÁ-t (27 %).
 2. A www.rozsaillat.hu webáruház oldalain közzétett árak változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja.


V. Szállítás

 1. Postai utánvétel.


VI. Fizetési feltételek

1. Postai utávétel.


VII. Sikertelen kézbesítés

 1. Az Ügyfél hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben az Ügyfelet terhelik.


VIII. Elállási jog

 1. Az Ügyfél a szerződéstől az áru átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat.
 2. Ha az Ügyfél elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, személyesen vagy e-mailben, ) az alábbi címre: Gazsó-Shop Kft. 6060 Tiszakécske Szondi utca 18., info@rozsaillat.hu. Ebből a célból felhasználhatja a következő elállási nyilatkozat-mintát is.
  • Címzett: Gazsó-Shop Kft. 6060 Tiszakécske Szondi utca 18
  • Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék adásvételére:...
  • Az átvétel időpontja:..-
  • A fogyasztó neve:...
  • A fogyasztó címe:...
  • A fogyasztó aláírása:... (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
  • Kelt:...
 3. Elállás esetén az Ügyfél köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni a Gazsó-Shop Kft. 6060 Tiszakécske Szondi utca 18 címre.
 4. Az Ügyfél csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
 5. Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti az Ügyfél által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.
 6. A visszatérítést a szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy az Ügyfél nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 7. Elállás esetén a szolgáltató az Ügyfélnek visszajáró összeget az Ügyfél által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Az Ügyfél kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.IX. Garancia, Szavatosság

 1. A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk. szabályai irányadóak.


X. Egyéb

 1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
 2. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek – értékhatártól függően – a Bács-Kiskun megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.